Anime Boruto 211: Kakashi vs Koji, Jurusnya Familiar

Boruto episode 211 diawali scene Kashin Koji yang mencuri data Konoha tentang ninja, namun tidak dijelaskan data siapa.

Anime Boruto 211: Kakashi vs Koji, Jurusnya Familiar
Boruto episode 211 diawali scene Kashin Koji yang mencuri data Konoha tentang ninja, namun tidak dijelaskan data siapa.