Mahasiswa Pariwisata IPB Internasional Riset Songket Sidemen

Mahasiswa pariwisata Institut Pariwisata dan Bisnis (IPB) Internasional yaitu Ni Kadek Ajeng Wangi Bhuanaputri, I Putu Ryan Dharma Putra, Ni Made Ayu Cantika Ra

Mahasiswa Pariwisata IPB Internasional Riset Songket Sidemen
Mahasiswa pariwisata Institut Pariwisata dan Bisnis (IPB) Internasional yaitu Ni Kadek Ajeng Wangi Bhuanaputri, I Putu Ryan Dharma Putra, Ni Made Ayu Cantika Ra